Uncategorized

การเติบโตของ SHEconomy ที่ภาคธุรกิจไม่ควรมองข้ามถ้าอยากอยู่รอดใน “เศรษฐกิจพลังหญิง” ที่อาจแบกกำลังซื้อได้ถึง 46 ล้านล้านเหรียญ!

ตลอดหลายปีมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ค่อย ๆ ปฏิวัติวงการธุรกิจทั่วโลกอย่างเงียบ ๆ มาโดยตลอด นั่นคือการเกิดขึ้นของ SHEconomy หรือ เศรษฐกิจของผู้หญิง

By [email protected] 2 Min Read

Stablecoin คืออะไร?

มีหลายสายบอกไว้ว่าสกุลเงินดิจิทัล จะเป็นหนึ่งในสกุลเงินของโลกอนาคต แต่ในช่วงที่ตลาดเงินดิจิทัล

By connectthedots admin 0 Min Read
- Advertisement -
Ad imageAd image