คำเตือนความเสี่ยงฉบับเต็ม

ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้บังคับการตัดสินใจซื้อ-ขายหลักทรัพย์ใดๆ

creativeinvestment.space เป็นผู้จัดทำเนื้อหา (Content) เราไม่ได้ลงทะเบียนในฐานะนายหน้าตัวแทนค้าหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาการลงทุนทั้งกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐ ทั้งนี้ ทีมงานบางส่วนของเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นำเสนอหรือการเชิญชวนให้เสนอขายหรือซื้อ หรือการันตีผลตอบแทนใดๆ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนและการตัดสินใจของตนเอง และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติก่อนทำการลงทุน

 

ข้อมูลในเนื้อหาเว็บไซต์บางส่วนเป็นโฆษณาเชิงพาณิชย์ และไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำการลงทุน ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เป็นเพียงเนื้อหาเพื่อแจกจ่ายความคิดเห็นและข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่ต้องการรับข่าวสารเท่านั้น

 

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราจะมี “การวิเคราะห์ล่วงหน้า” ผู้ใช้บริการควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อมั่นในการวิเคราะห์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ อยู่นอกการควบคุมของเรา ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ คุณควรพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้และไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป

 

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุน อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เราไม่อาจทราบหรือคาดการณ์ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวพันธ์กับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ในทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลที่ตามมา หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่ของเรา (รวมถึง การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาส การสูญเสียการค้า และความเสียหายที่อาจเกิดจากความไม่ถูกต้อง ) การทำการเทรดทุกครั้งของคุณ คือ การเทรดของคุณเอง และคุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่คุณจะได้รับ Creative Investment Space และผู้ดูแลใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นของคุณ ไม่ว่าจะขณะที่คุณใช้บริการของเราหรือหลังจากนั้นก็ตาม

 

เราสนับสนุนให้คุณลงทุนอย่างระมัดระวัง และอ่านข้อมูลการลงทุนประกอบที่เว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของเว็บไซต์เรื่องการปฏิเสธความรับผิดนี้ โปรดออกจากเว็บไซต์นี้ทันที และโปรดทราบว่า หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมและตกลงข้อกำหนดเหล่านี้