ข้อตกลงและเงื่อนไข

Creative Investment Space หรือ CIS จัดทำเว็บไซต์ที่รู้จักในชื่อ creativeinvestment.space ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ หากมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือใช้เว็บไซต์โดยมีผู้ปกครองดูแล

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง creativeinvestment.space กับคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้และ / หรือสมาชิกของเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ:

 

 1. เปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
 2. เปลี่ยนเว็บไซต์รวมถึงการกำจัดหรือยุติเนื้อหาใด ๆ ในหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์ใด ๆ

 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราทำ เราจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเสมอ ซึ่งอาจกระทำโดยวิธีการโพสต์บนเว็บไซต์ ทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้หลังจากการประกาศดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้เข้าใจเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์เสมอ

creativeinvestment.space เป็นผู้จัดทำเนื้อหา (Content) เราไม่ได้ลงทะเบียนในฐานะนายหน้าตัวแทนค้าหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาการลงทุนทั้งกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐ ทั้งนี้ ทีมงานบางส่วนของเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นำเสนอหรือการเชิญชวนให้เสนอขายหรือซื้อ หรือการันตีผลตอบแทนใดๆ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนและการตัดสินใจของตนเอง และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติก่อนทำการลงทุน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

และผู้ใช้งานต้องมีจรรยาบรรณในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลงที่จะ:

 

 • ไม่จำกัด หรือยับยั้งผู้เข้าชมหรือสมาชิกคนอื่น ๆ จากการใช้เว็บไซต์ รวมถึงการ“แฮ็ค” หรือ“ แคร็ก” หรือทำลายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์
 • ไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 • ไม่แสดงหรือบอกเป็นนัยว่าข้อความใด ๆ ที่นำไปใช้ต่อได้รับการรับรองจากเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
 • ไม่ลงทะเบียนซ้ำ
 • ไม่ส่ง (ก) เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย, ฉ้อโกง, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของเราหรือบุคคลภายนอก; (ข) ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ (ค) ความลับทางการค้าของบุคคลที่สามใด ๆ หรือ (ง) โฆษณาการชักชวนจดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่ โอกาสในการลงทุนหรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา); การสแปมและการส่งข้อความซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง
 • ไม่ส่งซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือก่อกวนอื่น ๆ
 • ไม่แก้ไขดัดแปลง นำส่วนใดของเว็บไซต์ไปใช้
 • ไม่ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
 • ไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสมาชิกโดยไม่ได้รับคำยินยอม

 

ในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎของเว็บไซต์

 

การลงทะเบียนสำหรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ เมื่อใดที่คุณลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกคุณตกลงที่จะ (ก) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เหมาะสมและ (ข) เพื่อรักษาและอัปเดตข้อมูลของคุณ คุณรับทราบว่าหากข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้เว็บไซต์ของคุณ โปรดทราบว่าการสมัครสมาชิกหรือสมัครรับจดหมายข่าวฟรีของเรา คุณตกลงที่จะรับจดหมายจากเราในอนาคตเกี่ยวกับข้อเสนอทางการเงินที่คุณอาจสนใจ หรือข่าวสารอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณา คุณสามารถยกเลิกการรับข้อเสนอเหล่านี้ได้โดยเพียงคลิกที่ลิงค์ด้านล่างของอีเมลการตลาดที่เราส่ง ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้บริการผู้ใช้ที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรืออาจเป็นบุคคลผิดกฎหมาย บุคคลหยาบคายหรือก้าวร้าว หรือบุคคลที่อาจทำให้เกิดความสับสน

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นตามข้อกำหนดโฆษณา ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเว็บไซต์ที่ลิ้งไปดังกล่าวและไม่ได้ตรวจสอบหรืออนุมัติเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์อื่น ๆ คุณได้รับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย หรือลักษณะที่ไม่เหมาะสมของเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลที่อยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ

การสิ้นสุดข้อตกลง : บัญชีผู้ใช้จะถูกยกเลิกหากมีการตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อตกลง การยกเลิกสมาชิกจะขึ้นกับตามดุลพินิจของทีมงานเว็บไซต์ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่มีสาเหตุ